DE
EN
PL
Leśny Tor Przeszkód
LEŚNY TOR PRZESZKÓD 2018

Regulamin
1. Organizator: Nadleśnictwo Węgliniec.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Zapoznanie się z regulaminem oraz jego pełna akceptacja.
b) Minimalny wiek uczestnika to 8 lat.
3. Zasady i omówienie zadań konkursowych:
a) Konkurs przeznaczony jest dla zawodników indywidualnych.
b) „Leśny tor przeszkód” to krótki bieg z przeszkodami złożony z dwóch równoległych torów, w którym udział biorą jednocześnie dwie osoby.
c) Zadaniem uczestników jest pokonanie wszystkich przeszkód na czas.
d) Wygrywa osoba, która pokona tor w najkrótszym czasie.
e) Zawodnicy podlegają klasyfikacji indywidualnej.
f) Termin i miejsce konkursu: 09.09.2018 r. godz. 15:00 przy namiotach Lasów Państwowych. Konkurs jest przygotowany dla 10 uczestników. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu konkursu od godz. 12:00- na stoisku Nadleśnictwa Węgliniec.
g) W skład jury wchodzą minimum dwie osoby- przedstawiciele Nadleśnictw organizujących stoisko Lasów Państwowych.
h) Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stoisku Lasów Państwowych.
i) Nagrody: przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
4. Uwagi dodatkowe:
a) w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób organizujących konkurs,
b) organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu osób, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,
c) rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),
d) organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku udziału w biegu.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec
Wiesław Piechota

Leśny tor przeszkód
Regulamin

1. Organizator: Nadleśnictwo Węgliniec.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Zapoznanie się z regulaminem oraz jego pełna akceptacja.
b) Konkurs skierowany jest do zespołów dwuosobowych, w skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba pełnoletnia; minimalny wiek uczestnika to 10 lat. Zespoły mieszane damsko- męskie mile widziane.
3. Zasady i omówienie zadań konkursowych:
a) „Leśny tor przeszkód” to krótki bieg z przeszkodami na czas. W biegu biorą udział zespoły dwuosobowe - bieg ma charakter sztafety.
b) Zadaniem zespołu jest pokonać wszystkie przeszkody. Dodatkowym utrudnieniem jest przeniesienie przez wszystkie przeszkody szyszki sosnowej na łyżce.
c) Zawodnik nie może poruszać się bez szyszki niesionej na łyżce. W przypadku gdy szyszka upadnie, zawodnik musi wrócić do miejsca, w którym upuścił szyszkę, umieścić ją na łyżce i dopiero kontynuować bieg.
d) Materiały zapewnia organizator.
e) Termin i miejsce konkursu: 10.09.2017 r. godz. 17:00 przy namiotach Lasów Państwowych. Konkurs jest przygotowany dla 5 drużyn dwuosobowych. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu konkursu od godz. 16:00- na stoisku Nadleśnictwa Węgliniec.
f) W skład jury wchodzą minimum dwie osoby- przedstawiciele Nadleśnictw organizujących stoisko Lasów Państwowych.
g) Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stoisku Lasów Państwowych.
h) Nagrody: przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
4. Uwagi dodatkowe:
a) w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób organizujących konkurs,
b) organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu osób, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,
c) rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),
d) organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku udziału w biegu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec
Wiesław Piechota 

 
NOWY Regulamin konkursu „Drwali amatorów”

  1. Organizator konkursu: Nadleśnictwo Węgliniec.
  2. Warunki uczestnictwa:

a)      warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się regulaminem i jego pełna akceptacja,

b)      konkurs jest skierowany dla drużyn dwu osobowych składających się z osób pełnoletnich.

3.      Zasady i omówienie wykonania zadań konkursowych:

a)      efektem wykonania poszczególnych elementów konkursu (zadań konkursowych) jest wykonanie drewnianego „grzyba” wraz z zamocowaniem w gruncie;

b)      konkurencja składa się z następujących etapów:

- odcięcie z kłody krążka o grubości 10 cm,

- zaostrzenie piłą końcówki cienkiego wałka (4 cięcia) na wysokość ok. 20 cm,

- ucięcie wałka na długość 100 cm,

- wbicie zaostrzonego wałka w grunt na głębokość minimum 30 cm,

- przybicie krążka 3 gwoździami do wbitego uprzednio w grunt wałka.

 

 

 

 

c)      wszystkie zadania wykonywane są na czas,

d)      kolejność wykonania przez poszczególne drużyny będzie losowana,

e)      przy ocenie uczestników będzie brany pod uwagę łączny czas wykonania z uwzględnieniem dokładności,

f)       materiały i rękawice ochronne zapewnia organizator,

g)      termin i miejsce konkursu: konkurs odbędzie się w trakcie „Święta Grzybów” w Węglińcu w dniu 11.09.2016 r. przy stoisku Lasów Państwowych. Organizator przyjmuje zapisy do godz. 14:30. Konkurs zostanie przeprowadzony w godzinach 15:00- 16:00. W konkursie będzie mogło wziąć udział 5 drużyn dwuosobowych. Liczy się kolejność zapisów.

h)      W skład jury wchodzą minimum dwie osoby- przedstawiciele Nadleśnictw organizujących stoisko Lasów Państwowych.

i)        Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stoisku Lasów Państwowych.

j)        Nagrody: przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

4.      Uwagi dodatkowe:

a)      w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób organizujących konkurs,

b)      organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu osób, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,

c)      rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),

d)      organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku udziału w konkursie.

                                                                   

                                           

 

                                                                                                                                                   Nadleśniczy

                                                                                                                                          Nadleśnictwa Węgliniec

                                                                                                                                           inż. Wiesław Piechota

 


Konkurs „Drwali amatorów” (regulamin)


1.      Organizator konkursu: Nadleśnictwo Węgliniec.

2.      Warunki uczestnictwa:

a)     warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się regulaminem i jego pełna akceptacja,

b)     konkurs jest skierowany dla drużyn dwu osobowych składających się z osób pełnoletnich oraz rodziców z dziećmi w wieku powyżej 13 lat; drużyna może składać się z dwóch osób pełnoletnich lub osoby pełnoletniej i niepełnoletniej, natomiast drużyna nie może składać się z osób niepełnoletnich,

c)      konkurs polega na odcięciu za pomocą piły poprzecznej, na czas, dwóch pełnych kawałków wałka sosnowego (o średnicy nie mniejszej niż 12 cm) ułożonego na koziołkach oraz  na połączeniu odciętych kawałków dwoma gwoździami wg schematu:


 

d)     przy ocenie uczestników będzie brany pod uwagę łączny czas przerzynki z uwzględnieniem dokładności połączenia,

e)     materiały i rękawice ochronne zapewnia organizator.

3.      Termin i miejsce konkursu: konkurs odbędzie się w trakcie „Święta Grzybów” w Węglińcu w dniu 13.09.2015r. przy stoisku Lasów Państwowych. Organizator przyjmuje zapisy do godz. 15:30. Konkurs zostanie przeprowadzony w godzinach 16:00- 17:00. W konkursie będzie mogło wziąć udział 10 drużyn dwuosobowych. Liczy się kolejność zapisów.

4.      W skład jury wchodzą minimum dwie osoby- przedstawiciele Nadleśnictw organizujących stoisko Lasów Państwowych.

5.      Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stoisku Lasów Państwowych.

6.      Nagrody: przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

7.      Uwagi dodatkowe:

a)      w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób organizujących konkurs,

b)      organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu osób, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,

c)      rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),

d)      organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku udziału w konkursie.

                                                                   

                                           

 

                                                                                                                                                   Nadleśniczy

                                                                                                                                          Nadleśnictwa Węgliniec

                                                                                                                                           inż. Wiesław Piechota